Nowe władze Zarządu Głównego

W dniu 23.06.2016r. w Kędzierzynie - Koźlu Walny Zjazd Delegatów STOMOZ powołał nowe władze statutowe STOMOZ. Prezesem Zarządu Głównego na kadencję 2016 - 2020 została Iwona Mazur - dotychczasowa Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego i Wiceprezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji. 

Zjazdy Wyborcze STOMOZ

W związku z przygotowaniami do Zjazdów Wyborczych członków oddziałów STOMOZ, przypominamy najważniejsze przepisy Statutu dotyczące wyborów władz oddziałów: § 38. 1. Władzami oddziału stowarzyszenia są: 1) walne zgromadzenie członków oddziału, 2) zarząd oddziału, 3) komisja rewizyjna oddziału, 4) sąd koleżeński…

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy

Zarząd Główny uprzejmie informuje, że Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy STOMOZ odbędzie się w dniach 23 - 24 czerwca 2016r. w Kędzierzynie - Koźlu w Hotelu "Solidaris" przy ul. Waryńskiego 5. W zjeżdzie uczestniczą delegaci wszystkich oddziałów. Prosimy Zarządy Oddziałów…

STOMOZ udzielił patronatu konferencji MTP

Zarząd STOMOZ udzielił patronatu konferencji MTP „Szanse i zagrożenia inwestycji medycznych w Polsce" organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie przy współpracy z firmą FORMED w ramach 26. edycji Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED dnia 13 kwietnia 2016r. Serdecznie zapraszamy do udziału…

Prezes STOMOZ na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress)

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata Majer wzięła udział w sesji "Zarządzanie szpitalami - kilka poważnych wyzwań" zorganizowanej w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress) w dniach 18-20 lutego 2016 r.w Katowicach. W trakcie debaty dyskutowano m.in. na temat przyczyn zadłużenia…

Życzenia Ministra Zdrowia dla STOMOZ

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przesłał na ręce Prezes Zarządu Głównego życzenia dla wszystkich członków STOMOZ z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016.

Tematy

temat-01temat-02temat-03

Aktualności

partnerzy