Centralny

Prezes Zarządu Oddziału Centralnego

Małgorzata Majer

e-mail: m-majer@wp.pl

 

Siedziba Oddziału:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
tel. (43) 828 82 54
(Główny Księgowy - Jolanta Stefanek)

 

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

 

 

Partnerzy