Dolnośląski

Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego

Iwona Mazur

 

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
tel. (71) 352-79-91, kom. 668 11-22-24
e-mail: iwona.mazur@stomoz.pl  

strona internetowa oddziału: www.stomoz.wroclaw.pl

Partnerzy