Dolnośląski

Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego

dr Iwona Mazur

 

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław

tel 71 352-84-12
fax 71 352-79-91

e-mail: dolnoslaski@stomoz.pl

strona internetowa oddziału: www.stomoz.wroclaw.pl

Partnerzy