Nowe władze STOMOZ

Nowe władze STOMOZ

Walny Zjazd STOMOZ wybrał nowe władze na kadencję 2024-28

21 czerwca 2024 roku w Złotym Potoku w trakcie zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów STOMOZ wybrane zostały nowe władze naszego stowarzyszenia. 

 

Prezes Zarządu Głównego: Dariusz Rajczyk (Oddz. Śląski)

Walny Zjazd dokonał zmiany statutu, w ten sposób że w skład zarządu głównego wchodzi 11 wiceprezesów:

 

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

• Marek Staszewski (Oddz. Opolski)
• Kamila Ćwik (Oddz. Lubelski)
• Paweł Pikul (Oddz. Podkarpacki)
• Dorota Szeląg (Oddz. Warszawski)
• Ewa Pietryka (Oddz. Warszawski)
• Jolanta Stefanek (Oddz. Centralny)
• Jan Krakowiak (Oddz. Centralny)
• Iwona Mazur (Oddz. Dolnośląski)
• Maciej Sokołowski (Oddz. Dolnośląski)
• Piotr Trybalski (Oddz. Śląski)
• Tomasz Holecki (Oddz. Śląski)

 

Główna Komisja Rewizyjna:

• Sławomira Kuźmicka (Oddz. Śląski)
• Stanisław Kaźmierczak (Oddz. Centralny)
• Bożena Łapińska (Oddz. Dolnośląski)
• Michał Bieńkowski (Oddz. Warszawski)
• Andrzej Celejewski (Oddz. Lubelski)

 

Główny Sąd Koleżeński:

• Andrzej Musiałowicz (Oddz. Centralny)
• Aleksandra Sapieżyńska (Oddz. Warszawski)
• Janusz Jerzak (Oddz. Dolnośląski)

 

Uchwałą Walnego Zjazdu Prezes Dariusz Rajczyk uhonorowany został dodatkowo godnością Członka Honorowego STOMOZ i przyznano mu Złotą Odznakę. Zarząd został także zobowiązany przez Walny Zjazd do podjęcia działań zmierzających do reaktywowania czasopisma "Antidotum".

Galeria

Partnerzy