Prasa

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą w Polsce organizacją skupiającą osoby zajmujące się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. W przeciwieństwie do innych podobnych organizacji, które zrzeszają instytucje (szpitale powiatowe, kliniczne, pracodawców), lub w których osoby zarządzające stanowią tylko grupę członków, STOMOZ jest organizacją, w której członkami są sami menedżerowie, dzięki czemu bez względu na to jakie stanowiska zajmują nasi członkowie i jak zmienia się ich kariera zawodowa, tworzymy zespół profesjonalistów którzy potrafią być partnerami w dyskusji na temat organizacji ochrony zdrowia i nowych regulacji prawno - organizacyjnych. Warunkiem wpisania się do STOMOZ jest pełnienie funkcji menedżerskiej, kierowniczej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Chcemy być organizacją elitarną, ale również reprezentatywną dla wszystkich menedżerów, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia. Zamierzamy reprezentować menedżerów i doradzać im w codziennej, niełatwej pracy, korzystając z wieloletniego doświadczenia  i mądrości naszych członków.

W przeciwieństwie do licznie powstających organizacji menedżerskich zrzeszających młodych menedżerów i liderów środowisk związanych z ochroną zdrowia, dzięki 25 - letniej tradycji możemy zajmować stanowiska i wyrażać opinie na podstawie dużego doświadczenia zawodowego. To doświadczenie łączymy z kompetencjami jakie uzyskujemy w trakcie zagranicznych staży i wizyt, wiedzą ekspercką naszych członków jak również z nowoczesnymi narzędziami i metodami zarządzania. Chcemy dzielić się tym doświadczeniem z młodszymi koleżankami i kolegami menedżerami, traktując ochronę zdrowia jako wspólną troskę.

 

W przypadku pytań dziennikarzy osobą upoważnioną do kontaktów z mediami i reprezentowania STOMOZ jest:

Dariusz Rajczyk
Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
tel. +48 32 274-47-57, kom. +48 517 962-004
e-mail: dariusz.rajczyk@stomoz.pl 

W imieniu STOMOZ wiążące są także oświadczenia złożone dla mediów przez upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu Głównego.

 

Do pobrania:

Partnerzy