Warszawski

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego

Alicja Krudysz

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Wrocławska 19
01-493 Warszawa

tel.: (22) 163-71-42
(Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno - Handlowych)
e-mail: alicjakrudysz@wp.pl

Partnerzy