Dolnośląski

Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego

Joanna Chromiec

 

adres korespondencyjny: ul. Stansławowska 47, 51-611 Wrocław
joanna.chromiec@stomoz.pl 

tel. 607440207

strona internetowa oddziału: www.stomoz.wroclaw.pl

Partnerzy