Centralny

Prezes Zarządu Oddziału Centralnego

Jolanta Stefanek

e-mail: jolanta.stefanek@stomoz.pl 

 

Siedziba Oddziału:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
tel. (43) 828 82 54

Partnerzy