Stanowisko w sprawie protestu medyków

Stanowisko w sprawie protestu medyków

Apelujemy o wypracowanie dobrych rozwiązań, które są możliwe jedynie przy ponadpartyjnym podejściu do przedmiotowego tematu. 

Jako Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ), posiadający doświadczenie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia i od wielu lat zmagający się z permanentnym kryzysem systemu opieki zdrowotnej, w związku z trwającym protestem przedstawicieli zawodów medycznych prowadzonym w Białym Miasteczku, apelujemy o doprowadzenie do konsensusu pomiędzy stronami sporu.

Będąc praktykami zarządzania jesteśmy zwolennikami rozwiązań, których celem będzie poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych. 

Pogłębiające się deficyty kadr medycznych, rosnące koszty funkcjonowania systemu przy niezmiennym od dekady poziomie wyceny większości świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych (NFZ), szczególnie w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, są przedmiotem naszej stałej troski. 

Popieramy działania, których celem jest zwiększenie nakładów na działanie systemu opieki zdrowotnej przy wydatnym udziale budżetu Państwa, bowiem dziś bez radykalnych zmian w zasilaniu finansowym, nie będziemy w stanie sprostać rosnącym kosztom funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, w szczególności rosnącym oczekiwaniom profesjonalistów medycznych. 

Obecnie bardzo ważnym jest finansowe motywowanie do tak trudnej i odpowiedzialnej pracy w systemie ochrony zdrowia, a zorganizowanie jakościowo dobrej opieki zdrowotnej na poziomie oczekiwań społecznych staje się niemożliwe przy obecnym poziomie asygnowanych środków na poszczególne procedury medyczne.

Dobitnie świadczy o tym fakt pogarszającej się kondycji finansowej jednostek ochrony zdrowia pomimo wprowadzanych od wielu lat rozwiązań, które miały doprowadzić do „uszczelnienia systemu”. 

Reasumując, jesteśmy gotowi do włączenia się w prowadzoną debatę, celem wypracowania optymalnych rozwiązań, oraz deklarujemy zaangażowanie naszych kompetencji i umiejętności w dalsze zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, aby poprawiać pozycję naszego kraju na mapie europejskiej ochrony zdrowia, co dla naszych Pacjentów oznaczać będzie lepszy poziom realizowanych świadczeń o wyższej jakości, z wykorzystaniem najnowszych technologii i wiedzy medycznej.

 

W imieniu Zarządu Głównego
Dariusz Rajczyk - Prezes Zarządu Głównego

Partnerzy