Publiczne konsultacje ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Publiczne konsultacje ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Zarząd Główny zaprasza członków STOMOZ do zgłaszania uwag do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitali

Uruchamiamy ogólnodostępny formularz zgłaszania indywidualnych uwag do projektu ustawy, w którym każdy menedżer opieki zdrowotnej będzie mógł zgłosić swoje uwagi i komentarze do projektu ustawy. Wszystkie one zostaną zebrane, poddane analizie i po uporządkowaniu będą stanowiły podstawę dla Zarządu Głównego STOMOZ do zgłoszenia uwag w procesie konsultacji społecznych.

 

LINK DO FORMULARZA: https://forms.gle/UfT8R4p3nqJpdCD58

Prosimy o zapoznanie się z treścią projektu (dostępny na dole ten strony) i przesłanie swojej uwagi. 

Termin prowadzenia konsultacji społecznych przez Ministerstwo Zdrowia wyznaczony został na dzień 29 stycznia 2022r.

 

Załączniki

Partnerzy