Konferencja STOMOZ i Okręgowej Izby Piel. i Poł.

Konferencja STOMOZ i Okręgowej Izby Piel. i Poł.

Zapraszamy do udziału we wspólnej konferencji w Podlesicach

Zarząd Główny STOMOZ we współpracy z Oddziałem Śląskim STOMOZ oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji "Aktualne problemy sektora ochrony zdrowia - wybrane aspekty", która odbędzie się w dniach  11-12 kwietnia 2024r. w Podlesicach k. Kroczyc

Tematem konferencji będą wyzwania współczesnego pielęgniarstwa w zakresie zarządzania ochroną zdrowia, aspekty związane z budowaniem zespołów zadaniowych oraz problemy jakości w ochronie zdrowia.


Koszt udziału wynosi:

W przypadku reprezentowania jednostki, która ww. koszty ponosi w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych udział w konferencji wynosi odpowiednio: 800 zł netto lub 1100 zł netto. W takim wypadku należy załączyć oświadczenie do zgłoszenia rejestracyjnego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki.

Dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach istnieje możliwość refundacji kosztów udziału w konferencji. Formularz wniosku dostępny jest TUTAJ


Szczegóły dotyczące hotelu i jego oferty dodatkowej dostępne są na stronie https://www.ostaniec.com.pl/

 

Załączniki

Partnerzy