Zarząd Główny

Skład:

Prezes Zarządu Głównego:

 Wiceprezesi Zarządu Głównego:

Do kompetencji Zarządu Głównego należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz, a także wypełnianie wszystkich statutowych obowiązków nałożonych przez Walny Zjazd. Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata (na podstawie Statutu przyjętego w roku 2012r.).


Adres do korespondencji:

Zarząd Główny STOMOZ
Prezes Zarządu - Iwona Mazur
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław

 

 

Partnerzy