Stanowisko w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze

Stanowisko w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze

Zarząd Główny sprzeciwił się wyłączeniu przedstawicieli samorządów zawodowych z komisji konkursowych w podmiotach leczniczych

Zarząd Główny STOMOZ negatywnie ocenia zaproponowane zmiany składów komisji konkursowych powoływanych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora lub przełożonej pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą poprzez usunięcie z nich przedstawicieli samorządów zawodów medycznych i zastąpienie ich przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

Zarząd Główny uważa, że wzajemna obecność przedstawicieli samorządów zawodowych w komisjach konkursowych jest uzasadniona i pożądana.

Zarząd Główny STOMOZ nie jest przeciwny powoływaniu w skład komisji konkursowych jednego przedstawiciela organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym, negatywnie ocenia natomiast wykluczenie z udziału w komisjach konkursowych przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. Uważamy, że w każdym czasie, a zwłaszcza w sytuacji jaka dotyka nas obecnie, wszystkie organizacje sektorowe powinny ze sobą współdziałać, a osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym są wręcz zobowiązane do wzajemnej współpracy.

 

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ
Dariusz Rajczyk

Wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ
Piotr Trybalski

 

Załączniki

Partnerzy