Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Zakresie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Zakresie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

29 listopada w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Zakresie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. STOMOZ reprezentował Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Marcin Jakubowski.

 

Spotkanie podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej przeprowadzono gruntowną diagnozę funkcjonowania ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie potencjału kompetencyjnego pracowników tych sektorów. W drugiej zaprezentowano doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie. Ostatnia część była poświęcona zastosowaniu technologii innowacyjnych oraz informatyzacji w opiece zdrowotnej i społecznej.

 

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią większego programu nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Uczelni Łazarskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. Konkluzje i wnioski z posiedzenia pozwolą kształtować wytyczne do pracy szkoleniowej w podmiotach realizujących zadania w zakresie służby zdrowia i opieki społecznej. Jednocześnie prace Rady maja wyznaczyć nowe kierunki dla uczelni wyższych w procesie kształcenia studentów zgodnie z potrzebami kwalifikacyjno – zawodowymi branży.

 

 

Galeria

Partnerzy