Przedstawiciele STOMOZ w Brukseli

Przedstawiciele STOMOZ w Brukseli

Przedstawiciele Zarządu Głównego STOMOZ Iwona Mazur i Piotr Karniej uczestniczyli w dniach 6 - 8.09.2017 w Brukseli w spotkaniach roboczych dotyczących europejskiego zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i możliwości nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a STOMOZ-em.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z dr Andrzejem Janem Rysiem, dyrektorem w Dyrektoriacie Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, uczestniczyli w spotkaniu roboczym w Biurze Regionalnym Województwa Dolnośląskiego w Brukseli oraz wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie EPHA (European Public Health Alliance).


Dzięki przeprowadzonym rozmowom i wsparciu dyrektora Andrzeja Rysia oraz dyrektor Ewy Woods z Biura Regionalnego Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, pojawia się możliwość włączenia STOMOZ jako organizacji doradczej i konsultacyjnej w realizację projektów międzynarodowych, jak również na udział przedstawicieli Stowarzyszenia w pracę zespołów roboczych działających przy Komisji Europejskiej.


STOMOZ jako organizacja wspierająca profesjonalnie menedżerów w ich rozwoju zawodowym planuje, we współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, organizację wyjazdów studyjnych zarówno dyrektorów, menedżerów jak również studentów zdrowia publicznego, w celu poznania europejskiej polityki zdrowotnej i dobrych praktyk w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Europie.


Dzięki nawiązanym kontaktom i wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, STOMOZ ma również szansę na silną pozycję doradczą i konsultacyjną na rynku europejskim w zakresie zarządzania i organizacji ochrony zdrowia.

Galeria

Partnerzy