Podziękowanie Małgorzaty Majer

Podziękowanie Małgorzaty Majer

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy STOMOZ. 23 czerwca dobiegła końca moja kadencja jako Prezesa Zarządu Głównego STOMOZ.

Tę zaszczytna funkcję na kolejne lata objęła kol. Iwona Mazur, dotychczasowa Wiceprezes ZG oraz Prezes Oddziału Dolnośląskiego.

Bardzo dziękuję za współpracę, za udzielaną pomoc, za dzielenie się swoimi doświadczeniami i poglądami na bieżącą sytuacje w ochronie zdrowia. Dzięki Wam moja wiedza stawała się pełniejsza i czułam się bardziej kompetentna zabierając głos w imieniu Naszej Organizacji.

Życzę nowo wybranym Władzom Stowarzyszenia, a szczególnie Prezesowi Zarządu Głównego, samych sukcesów w realizacji podjętych zobowiązań.

Małgorzata Majer

Partnerzy