Nowy obowiązek dla podmiotów leczniczych

Nowy obowiązek dla podmiotów leczniczych

Właściciele i menedżerowie podmiotów wykonujacych działalność leczniczą mają nowy obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.2016.862).

W związku z uruchomieniem Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym (tzw. rejestru pedofilów), zgodnie z art. 12 ustawy, każdy pracodawca który sprawuje opiekę nad małoletnimi m.in. prowadzi leczenie małoletnich MA OBOWIĄZEK zarejestrować się w części niejawnej rejestru i sprawdzić wszystkich swoich pracowników udzielających świadczeń dzieciom. Niedopełnienie tego obowiązku jest karalne. Obowiązek ten dotyczy także podmiotów leczniczych.

https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/

Partnerzy