Nowelizacja przepisów o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowelizacja przepisów o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmieniając m.in. wysokość stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom.

 

Ważne nowości:

Nowelizacja wchodzi w życie w 14 dni od dnia podpisania, a więc z dniem 25 kwietnia 2017r.

 

Do ściągnięcia: 

Partnerzy