Walny Zjazd Delegatów STOMOZ w Pułtusku

Walny Zjazd Delegatów STOMOZ w Pułtusku

W dniach 23 - 25 maja 2018r w Pułtusku odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów STOMOZ, z udziałem członków Stowarzyszenia niebędących delegatami.

 

Wśród tematów poruszanych na zjeździe dominowały aktualne problemy i wyzwania współczenej ochrony zdrowia, w tym nowe regulacje prawne dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracownikow sektora opieki medycznej, problemy kadrowe w szpitalach, wzajemna konkurencja pomiędzy wojewodztwami i pomiędzy szpitalami w zakresie wynagradzania pracowników.

Uczestnicy zjazdu dyskutowali także o problemach związanych z działaniami antyterrorystycznymi w szpitalach, informatyzacją sektora opieki zdrowotnej, a także - bardzo aktualnym w dniu zjazdu - o problemie zabezpieczania danych osobowych w kontekście wejścia w życie nowych regulacji RODO.

 

Walny Zjazd przyjął następujące uchwały:

 

Zarząd Główny STOMOZ składa organizatorom - Oddziałowi Warszawskiemu - serdeczne podziękowania za trud włożony w organizację Zjazdu, wzorowe przygotowanie programu merytorycznego i towarzyszącego. 

Decyzją Zjazdu organizatorem kolejnego walnego zjazdu w roku 2019 będzie Oddział Dolnośląski.

Partnerzy