Sukces Roku 2016 w Ochronie Zdrowia

Sukces Roku 2016 w Ochronie Zdrowia

Jeszcze tylko do 31 października czekamy na zgłoszenia w prestiżowym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia- Liderzy Medycyny pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz STOMOZ - Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się na polu polskiej medycynyw 2016 r. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w tegorocznej edycji!

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także indywidualne osoby.

KATEGORIE KONKURSU

W pierwszym etapie zgłoszone kandydatury ocenia jury preselekcyjne. Ostatecznego wyboru laureatów dokona kapituła, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitne postacie świata medycyny oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.

Zwieńczeniem konkursu będzie okolicznościowa gala w Zamku Królewskim w Warszawie zaplanowana na 19 stycznia 2017 r. Każdego roku, jej kulminacyjnym momentem jest uhonorowanie pamiątkowymi statuetkami osób i podmiotów będących laureatami konkursu. W poprzednich edycjach tego przedsięwzięcia statuetki laureatom wręczali urzędujący ministrowie zdrowia.

UWAGA: Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 31 października br.!

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY. 

Regulamin Konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.termedia.pl/sukcesroku.

Kontakt w sprawie konkursu:

Ewa Gosiewska, e.gosiewska@termedia.pl
tel. 512 033 569

Partnerzy