Spotkanie ZG, prezesów i księgowych oddziałów

Spotkanie ZG, prezesów i księgowych oddziałów

W dniu 31.08.2016r. w Warszawie odbędzie się zebranie Zarządu Głównego, przewodniczących zarządów oddziałów, przewodniczącej GKR, przewodniczącej GSK, członków Zarządu Głównego poprzedniej kadencji oraz księgowych oddziałów.

W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele firmy BSS Sp.zo.o., obsługujący księgowość STOMOZ. W trakcie spotkania omówione zostaną zasady prowadzenia księgowości Stowarzyszenia przez wszystkie oddziały, a także przez Zarząd Główny, jak również zaprezentowany zostanie nowy projekt unijny, w którym STOMOZ występuje jako główny wnioskodawca. Dodatkowo przedstawione zostaną wyniki ankiety badania satysfakcji członków STOMOZ. 

Prezesów zarządów oddziałów prosimy o przygotowanie pełnej dokumentacji księgowej z lat 2011 - 2016 jak również wniosków o pełnomocnictwa do dysponowania środkami na kontach bankowych oddziałów. 


Miejsce spotkania: SPZZLO Warszawa Bemowo - Włochy, ul. Wrocławska 19
Data i godzina: 31.08.2016r., godz. 12.00 - 16.15

Mapka dojazdu  

 

W przypadku braku możliwości udziału w zebraniu prezesów oddziałów prosimy o wydelegowanie co najmniej jednego przedstawiciela zarządu oddziału, tak aby każdy oddział był reprezentowany. 

Serdecznie zapraszam

Iwona Mazur
Prezes Zarządu Głównego

Partnerzy