Nagrody jubileuszowe dyrektorów SPZOZ

Nagrody jubileuszowe dyrektorów SPZOZ

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącą możliwości uzyskiwania przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nagród jubileuszowych, Zarząd Główny STOMOZ wystąpił z wnioskiem o opinie prawne w tej sprawie.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości opinie, które mogą być podstawą wnioskowania przez dyrektorów o przyznanie nagrody. W razie odmiennych interpretacji i potrzeby pomocy w tej sprawie prosimy członków naszego Stowarzyszenia o kontakt z Zarządem Głównym.

dr Iwona Mazur
Prezes Zarządu Głównego

Załączniki

Partnerzy