Nowe władze Zarządu Głównego

Nowe władze Zarządu Głównego

W dniu 23.06.2016r. w Kędzierzynie - Koźlu Walny Zjazd Delegatów STOMOZ powołał nowe władze statutowe STOMOZ.

Prezesem Zarządu Głównego na kadencję 2016 - 2020 została Iwona Mazur - dotychczasowa Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego i Wiceprezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji. 

Do Zarządu Głównego weszli ponadto jako Wiceprezesi: Piotr Karniej (Sekretarz Zarządu, Oddz. Dolnośląski), Marek Staszewski (Skarbnik Zarządu, Oddz. Opolski), Piotr Trybalski (Oddz. Śląski),  Jolanta Stefanek (Oddz. Centralny) i Jarosław Soja (Oddz. Świętokrzysko - Podkarpacki).

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: Sławomirę Kuźmicką (przewodnicząca, Oddz. Śląski), Marcina Jakubowskiego (wiceprzewodniczący, Oddz. Warszawski), Lidię Kwiecińską - Bożek (sekretarz, Oddz. Śląski), Stanisława Kazimierczaka (Oddz. Centralny), Grzegorza Gałuszkę (Oddz. Świętokrzysko - Podkarpacki).

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli: Zofia Orzechowska (przewodnicząca, Oddz. Śląski), Tadeusz Duszyński (Oddz. Lubelski), Jan Czeczot (Oddz. Warszawski), Janusz Jerzak (Oddz. Dolnośląski), Mirosław Wójciak (Oddz. Opolski).

 

Nowo wybranym władzom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz Stowarzyszenia w kolejnej kadencji.

Partnerzy