II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Fundacja „Misja Medyczna” zaprasza do udziału w II Kongresie Komunikacji w Ochronie Zdrowia, który odbędzie 11 i 12 czerwca 2019 roku

Miejscem kongresu jest siedziba w Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3.

Hasło tegorocznego wydarzenia: „Komunikowanie i budowanie skutecznych programów polityki zdrowotnej, w których nakłady są adekwatne do efektów" . Zapraszamy na dwa dni dyskusji oraz spotkań.
Główna myśl tegorocznej edycji skupia się wokół pytania o tworzenie skutecznych kampanii edukacji zdrowotnej oraz kampanii profilaktycznych. Podczas Kongresu będziemy szukali odpowiedzi na pytania o:

 

 

Podczas Kongresu będziemy poruszali się 6-cioma ścieżkami tematycznymi:

 

Programy profilaktyczne. Punktem wyjścia będzie panel dyskusyjny pod tytułem: „Jak badać preferencje/potrzeby pacjentów?”

Programy antykryzysowe. W trakcie Kongresu planowany jest warsztat poświęcony tworzeniu procedur antykryzysowych. Jak się przekonaliśmy wielokrotnie szpitale oraz spora grupa uczestników rynku Ochrony Zdrowia, nie posiadają takich dokumentów. W tej ścieżce odbędzie się wykład oraz warsztat Pana Prof. Dariusza Tworzydło dotyczący zarządzania antykryzysowego. Pan Prof. jest uznaną osobą w środowisku osób zajmujących się komunikacją i organizatorem Kongresu Profesjonalistów PR w Rzeszowie.

Narzędzia dla profesjonalistów. W ramach tej ścieżki uczestnicy wezmą m.in. udział w dyskusji o wykorzystaniu publikatorów – social mediów oraz blogów, vlogów i innych narzędzi obecności marki oraz marki osobistej w przestrzeni Internetu. Ta część w sposób szczególny może być intersująca. Planujemy również wykład nt. wykorzystania narzędzi CSR vs public relations oraz prezentacje kilku raportów w tym raportu „Efektywność i skuteczność edukacyjnych kampanii i programów zdrowotnych”

Odpowiedzialni pacjenci. W tym bloku będziemy przyglądać się komunikacji na przykładzie adherence – współpracy pomiędzy lekarzem a pacjentem i budowania po obu stronach odpowiedzialności za proces terapeutyczny.

Zarządzanie procesowe. Value Based Healthcare – Ochrona Zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną. Dodatkowo podczas panelu o komunikacji na HCC w Katowicach został mocno wywołany temat budowania komunikacji przez placówki niepubliczne (prywatne) oraz zarządzania wizerunkiem, marką osobistą lekarza vs reklama, w świetle przepisów, czyli gdzie jest „cienka czerwona linia”.

Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych. W tej ścieżce po raz pierwszy oddajemy głos zawodom medycznym. Zaprezentujemy modele współpracy oraz działania promocyjne poszczególnych grup zawodowych. Potwierdzili nam już swój udział: Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Lekarska.

Podczas drugiego dnia Kongresu uczestnicy zapoznają się z możliwościami jakie daje narzędzie do analizy mediów (PRESS Service) oraz wziąć udział w warsztacie poświęconym zarządzaniu kryzysowemu. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. raport z wyników badań dotyczący jakości nauczania w zakresie komunikacji na polskich uczelniach medycznych oraz raport „Medialność programów zdrowotnych realizowanych ze środków NPZ w latach 2016-2019”.


Zapraszamy też na Galę wręczenia dyplomów w kategorii:

Celem obu konkursów jest wskazanie osób i instytucji, które mają szczególne osiągniecia w zakresie budowania wartościowych relacji oraz wskazanie interesujących kampanii profilaktycznych, które mogą być przykładem promocji dobrych praktyk.

Wszystkie szczegółowe informacje, w tym agenda wydarzenia, pakiety uczestnictwa oraz zasady konkursu dostępne są na stronie www.kongreskomunikacji.pl
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Z poważaniem,
Krzysztof Suszek
Dyrektor Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia
Przewodniczący Rady Fundacji
tel. 723-694-876

Partnerzy